Drobečková navigace

Obec Malonty > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a zápisy ze zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a zápisy ze zastupitelstva 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 Dodatek č. 1/2012 k OZV o místních poplatcích č. 1/2004 + usnesení z 28.11.2012.pdf

 

Nařízení č.1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

 Obecně závazná vyhláška Obce Malonty č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malonty

Veřejná vyhláška - pasport komunikací

Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci č. 3_2000.doc

Vyhláška Obce Malonty o chovu a držení psů č. 1_2002 .doc

Vyhláška o místních poplatcích platná v územním obvodu obce Malonty č. 1_2004.doc

Obecně závazná vyhláška Obce Malonty č. 1-2011 o zákazu provozování některých sázkových her.doc

Obecně závazná vyhláška Obce Malonty č. 3-2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.doc

příloha č.1 k vyhlášce 3-2011.tif

Obecně závazná vyhláška Obce Malonty č.1-2012 O odpadech.pdf

Obecně závazná vyhláška Obce Malonty č. 2-2012 k zabezpečení veřejného pořádku

 

28.11.2012 

 

 01.05.2015

 

03.12.2004

  01.07.2012

  15.02.2012

 13.02.2004

 

03.01.2012

 16.01.2012

 

 

01.07.2012

09.10.2012

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související záko

 

 

Vyhledat v textu

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

www.idos.cz

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

 Malontský čáp - live kamera


Klikněte pro zvětšení

Návštěvnost stránek

191282
malonty_foot.png