Drobečková navigace

Úvod > Obec Malonty > Dokumenty k finančnímu hospodaření > Závěrečný účet

Závěrečný účet

2018

2018 - závěrečný účet 25.6.2019

2018 - příloha k závěrečnému účtu 25.6.2019

2018 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 25.6.2019

2018 - zpráva o výsledcích finančních kontrol 25.6.2019

2018 - výkaz pro hodnocení rozpočtu Fin 2-12 M 25.6.2019

2018 - výkaz zisku a ztráty 25.6.2019

2018 - rozvaha 25.6.2019

2018 - příloha 25.6.2019

2018 - inventarizační zpráva 25.6.2019

příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Malonty

2018 - zpráva o provedení prověrky 25.6.2019

2018 - výkaz zisku a ztráty 25.6.2019

2018 - rozvaha 25.6.2019

2018 - příloha 25.6.2019

2019

2019 - závěrečný účet 16.6.2020

2019 - příloha k závěrečnému účtu 16.6.2020

2019 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 16.6.2020

2019 - zpráva o výsledcích finančních kontrol 16.6.2020

2019 - výkaz pro hodnocení rozpočtu Fin 2-12 M 16.6.2020

2019 - výkaz zisku a ztráty 16.6.2020

2019 - rozvaha 16.6.2020

2019 - příloha 16.6.2020

2019 - inventarizační zpráva 16.6.2020

příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Malonty

 2019 - zpráva o provedení prověrky účetní závěrky 16.6.2020

2019 - výkaz zisku a ztráty 16.6.2020

2019 - rozvaha 16.6.2020

2019 - příloha 16.6.2020

2020

Oznámení ze dne 30.6.2021

2020 - závěrečný účet. 15.7.2021

2020 - příloha k závěrečnému účtu za rok 2020 15.7.2021

2020 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 15.7.2021

2020 - zpráva o výsledcích finančních kontrol 15.7.2021

2020 - výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12 15.7.2021

2020 - výkaz zisku a ztrát 15.7.2021

2020 - rozvaha 15.7.2021

2020- příloha 15.7.2021

2020 - inventarizační zpráva 15.7.2021

příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Malonty

2020 - zprava o provedeni prověrky účetní závěrky 15.7.2021

2020 - výkaz zisku a ztráty 15.7.2021

2020 - rozvaha 15.7.2021

2020 - příloha c. 6 k vyhlasce c. 503-2002 Sb 15.7.2021

2021

Oznámení ze dne 25.5.2022

2021- závěrečný účet 30.5.2022

2021 -příloha k závěrečnému účtu za rok 2021

 2021- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Malonty

2021- zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021

2021- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2021

2021 výkaz zisku a ztrát

2021- rozvaha

2021- priloha

2021-inventarizační zpráva 2021

2021- seznam inventarizačních soupisů k 31.12.2021

příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Malonty

2021- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Malonty

2021- výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

2021- rozvaha příspěvkové organizace

2021- příloha č. 6 k vyhlášce č. 503-2002 Sb.

 

2022

Oznámení ze dne 26.6.2023

2022 - závěrečný účet za rok 2022 26.6.2023

2022 - Příloha k závěrečnému účtu za rok 2022 26.6.2023

2022 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 26.6.2023

2022 - Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 26.6.2023

2022 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2022 26.6.2023

2022 - Rozvaha k 31.12.2022 26.6.2023

2022 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 26.6.2023

2022 - Příloha k 31.12.2022 26.6.2023

2022 - Inventarizační zpráva k 31.12.2022 26.6.2023

Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Malonty 

2022 - Zpráva o provedení prověrky účetní závěrky za rok 2022 26.6.2023

2022 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 26.6.2023

2022 - Rozvaha k 31.12.2022 26.6.2023

2022 - Příloha k 31.12.2022 26.6.2023

 

2023

Oznámení 20.6.2024

2023 - závěrečný účet za rok 2023 20.6.2024

2023 - příloha k závěrečnému účtu za rok 2023 20.6.2024

2023 - zpráva i výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 20.6.2024

2023 - zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2023 20.6.2024

2023 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2023 20.6.2024

2023 - rozvaha k 31.12.2023 20.6.2024

2023 - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023 20.6.2024

2023 - příloha k 31.12.2023 20.6.2024

2023 - inventarizační zpráva k 31.12.2023 20.6.2024

Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Malonty

2023 - zpráva o provedení prověrky účetní závěrky za rok 2023 20.6.2024

2023 - výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023 20.6.2024

2023 - rozvaha k 31.12.2023 20.6.2024

2023 - příloha k 31.12.2023 20.6.2024