Drobečková navigace

Obec Malonty > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení 

 

     Obec Malonty-kastrace koček a kocourů - pravidla + žádost

      Poskytování finančního daru na provádění kastrace koček a kocourů.pdf

      Žádost + Pravidla pro poskytování finančních darů občanům obce Malonty na provádění kastrací koček a kocourů od 1.1.2020.pdf

      Poskytování finančního daru na provádění kastrace koček a kocourů.pdf

     

 

 Ohlášení užívání veřejného prostranství za účelem uložení palivového dřeva

       Ohlášení užívání veřejného prostranství.docx

    

  Oznámení- Osvobození- od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

        tiskopis oznámení - osvobození 2021   

Fond pro údržbu domů Malonty:

       Žádost FPÚDM

     povinné přílohy FPÚDM

    Pravidla FPÚDM

Individuální dotace

      Vzor žádosti

     Čestné prohlášení