Drobečková navigace

Úvod > Informace pro občany > Kultura a sport > Sport > TJ Hraničář Malonty

TJ Hraničář Malonty

V obci  Malonty  mohou příznivci  pohybu  ke  sportovním  aktivitám   využívat  různá sportoviště víceúčelového  sportovního areálu.     Místní  sportovní klub Tělovýchovná jednota Hraničář   nabízí  organizované   vyžití v  těchto oddílech:

Oddíl  kopané  (muži, žáci) http://www.tjhranicar.cz

Oddíl  florbalu (žáci)

Oddíl  stolního tenisu

Oddíl  lyžování ( oddíl provozuje  lyžařský vlek na  sjezdovce v Jaroměři)

Oddíl  volejbalu http://volejbal-malonty.com/       

Oddíl  nohejbalu

Oddíl  tenisu

Asociace sportu pro všechny (činnost je zaměřena na cvičení, hry a další pohybové aktivity)

Tělovýchovná jednota  Hraničář  Malonty  od historie   po současnost

Tělovýchovná jednota Hraničář byla založena  19. prosince  roku 1960. V letech 1960 až 1970 jsou  založeny  oddíly kopané a stolního tenisu (1964),  následně oddíl volejbalu (1967)  a oddíl košíkové žákyň (1968-1969).  V tomto období je rovněž vybudováno fotbalové hřiště s kabinami a tribunou,   první volejbalové hřiště  a   ke škole byla   přistavěna nová  tělocvična.

V  následujícím desetiletí mírně  zájem o tělovýchovu   ustupuje a proto je  hlavní sportovní činnost  zaměřena  na  žákovské oddíly.  Daří se zejména  oddílu košíkové  žákyň.

Počátkem osmdesátých let se začíná probouzet zájem o další nová sportovní odvětví, kterými jsou tenis a lyžování.  V roce 1980  jsou vystavěny tenisový s volejbalovým  kurtem  a vzniká  oddíl tenisu .  V dalších letech (1984 – 1986)  dochází  k  rekonstrukci  a modernizaci fotbalových kabin,  je   přistavěn druhý tenisový kurt  a  v  nedaleké  Jaroměři   zprovozněn lyžařský vlek.   V tomto období dochází taktéž k oživení sportovního života v jednotlivých oddílech a bezesporu velkým úspěchem tělovýchovy v obci  byly výsledky   v soutěži   „Zdatné děti“  žáků 5. tříd  ZŠ,  kteří se  po čtyři roky  umisťovali v celostátním měřítku  vždy na nejvyšších příčkách. 

Devadesátá léta, kdy se tělovýchovná jednota  stává občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou (1991),  přinášejí další  rozšíření  sportovních  aktivit v nových oddílech, kterými jsou  oddíl volejbalu, oddíl nohejbalu a oddíl florbalu.  Žákovská florbalová družstva velmi úspěšně reprezentují  zdejší základní školu a  tělovýchovnou jednotu v Jihočeské florbalové lize. 

V letech 2004  až  2007  došlo k rozsáhlé  rekonstrukci   fotbalového hřiště ,  přistavěno bylo nové  tréninkové hřiště  a celý  sportovní areál byl  dokončen v takové   podobě, která   vyznavačům pohybu   nabízí  velmi kvalitní  podmínky  pro široké  sportovní vyžití.

Předsedové TJ Hraničář:

Vlastimil Švec             1960 -  1961

Vladimír Havelec        1961 -  1990

Štefan Jaroš                 1990 -  1997

Karel Pouberl              1997 -  do současnosti

Fotogalerie 

Hřiště kopané TJ Hraničář Areál TJ Hraničář Hřiště tenisu TJ Hraničář Vodní nádrž TJ Hraničář