Drobečková navigace

Obec Malonty > Dokumenty k finančnímu hospodaření > Rozpočtové provizorium

Rozpočtové provizorium

 

 

Obec Malonty v roce 2019 nehospodaří podle rozpočtového provizoria. Rozpočet na rok 2019 byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce Malonty konaného dne 19.12.2018 usnesením č. 3/40. 

Obec Malonty v roce 2020 nehospodaří podle rozpočtového provizoria. Rozpočet na rok 2020 byl schválen na 14. zasedání zastupitelstva obce Malonty konaného dne 18.12.2019 usnesením č. 14/261.