Drobečková navigace

Úvod > Obec Malonty > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 Obecně závazná vyhláška obce Malonty č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Malonty č.1/2021,
kterou se mění a doplňuje vyhláška obce Malonty č.3/2019, o místním poplatku z pobytu.pdf

 

 Obecně závazná vyhláška č.1/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Malonty č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2019.pdf

 Příloha č 1 k obecně závazné vyhlášce č 1- 2019 za r 2020.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Malonty č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.pdf

 

 Obecně závazná vyhláška obce Malonty č. 3/2019, o místním poplatku  z pobytu.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Malonty č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného.pdf 

 

Obecně závazná vyhláška obce Malonty č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

 

Příloha č. 1 k OZV č. 5/2019.pdf

 

Nařízení č.1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu

 

 Obecně závazná vyhláška Obce Malonty č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malonty

 

Veřejná vyhláška - pasport komunikací

Příloha č.1 Textová část MK + ZÚ

Příloha č. 2 Celkový přehled MK

Příloha č. 3 - Celkový přehled objektů

Příloha č. 4 - Protokol o zaměření MK

Příloha č. 5 - Přehled vlastníků pod MK

Příloha č. 6 Přehled vlastníků pod ÚK - doplnění 2019

Příloha č. 7 - Grafická část - doplnění 2019

Příloha č. 8 - Fotodokumentace

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zákazu provozování některých sázkových her.pdf 

 

Vyhláška Obce Malonty o chovu a držení psů č 1/2002.pdf

 

 

 1.1.2022

 

19.03.2021

 

24.2.2020 

 

 

01.01.2020

 

 

01.01.2020

  

01.01.2020 

 

 

01.01.2020 

 

01.01.2020

 

 

 

19.07.2017

 

21.02.2017 

 

01.05.2015

 

 

15.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.2012   

 

15.2.2002 

 

 

 

 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech