Odpady

Vývozy směsného komunálního odpadu (vývoz popelnic) budou v rámci správního území obce Malonty 1 x za 14 dnů (sudé týdny) počínaje 1.1.2021 a to:  

Malonty pondělí Bukovsko čtvrtek 
Jaroměř pondělí Desky čtvrtek 
Bělá pondělí Rapotice  čtvrtek 
Meziříčí pondělí Radčice  čtvrtek 

Rozpis vývozů směsného komunálního odpadu 2021.pdf

Výjimky ze svozového místa jsou: 

místní část Desky                     - v prostoru návsi (u bývalé školy)

místní část Bukovsko              - v prostoru křižovatky u bývalého kravína

místní část Rapotice                 - v prostoru u silnice II/158 – Malonty – Pohorská Ves u křižovatky ke „Karáskovi“

místní část Radčice                - v prostoru u křižovatky u konce hlavní silnice na poz. č.306/5

Formulář pro osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je k dispozici na stránkách

v záložce: dokumenty ke stažení.

Platba: 1x ročně do 30.6. daného roku 

č.účtu: 0580014379/0800

konstantní symbol: 1340

variabilní symbol: rodné číslo

Provoz sběrného  dvoru:

Provozovatel:

Technické služby Kaplice spol .s r.o.  Bělidlo 180, 382 41  Kaplice, IČ: 63907992

Tel. 380 311 085

Odpovědná  osoba :   Mgr. Bc. David  BEUTL     

Pracovní  doba:

Středa        15,00 - 17,00  hod.

Sobota         9,00 - 11,00 hod.

Neděle         15,00 - 17,00 hod.

  • Mimo tuto dobu pouze na základě předchozí telefonické dohody na tel. 380 325 120 nebo 737 348 653.
  • Nakládání s odpady + místní poplatky viz: Obecní úřad - Veřejné vyhlášky. 

Souhlas k provozování zařízení vydal Krajský úřad – Jihočeský kraj

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

U zimního stadionu 1952/2, 370 76  Č. Budějovice.